Konverzácie v maďarčine

Hovorí sa, že koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

Podľa mňa je to pravdivá veta. Mojim materinským jazykom je maďarčina, slovenčinu som sa začala učiť až na základnej škole. 

Po skončení základnej školy a gymnázia – obidve školy s vyučovacím jazykom maďarským, som vyštudovala univerzitu v slovenčine, ba častokrát zo skrípt a učebníc iba v češtine. Som veľmi vďačná, že som úspešne doštudovala a ovládam aspoň dva jazyky na úrovni, ktorá je dostatočná na to, aby som sa mohla dohovoriť s hocikým, kto tieto dva jazyky ovláda.

Konverzácie ponúkam takým ľuďom, ktorí už po maďarsky vedia, ale kvôli svojej práci alebo práci svojho partnera alebo partnerky neboli nútení používať maďarčinu a ich slovná zásoba je časom slabšia. Poznám to, lebo som sa učila po anglicky, ale keďže som angličtinu nepoužívala už vyše 15 rokov, moje znalosti už pomaly, ale isto zapadajú prachom.   

Ako vyzerajú moje hodiny maďarčiny?

Tému konverzácie si určíte vy. Hovoríme po maďarsky, ja vás láskavo počúvam a v prípade, že potrebujete doplniť nejaké slovo, poviete ho po slovensky a ja vám ho poviem v maďarčine. Zastavujeme sa pri slovách, ktoré si potrebujete osloviť alebo naučiť jasnejšie vysloviť. Ak si to želáte, opravím vás počas konverzácie aj vtedy, keď poviete slovo alebo vetu v nespisovnom tvare.

Referencie:

,,Vďaka konverzáciám so Zsanett sa moja maďarčina dostala na neporovnateľnú úroveň. Nebolo to hneď také ľahké, ale veľmi ma bavili naše rozhovory a často som si uvedomovala, že prestávam rozmýšľať len o tom, ako hovoriť, ale proste hovorím, čo chcem povedať. Zsanett zasahuje do rozhovorov veľmi citlivo. Vôbec nemáte pocit, že vás “péruje” učiteľ, ale zdvorilo vás zastaví, opraví a nechá, aby ste pokračovali vo svojom rozprávaní. Po vyše roku pravidelných hodín konverzácie, som dokázala viesť pracovný rozhovor s jedným z najväčších podnikateľov v knižnom odvetví. Keďže je tiež Maďar, hovorili sme spolu v rodnej reči, čo dalo nášmu obchodnému stretnutiu úplne iný ráz. Ďakujem, Zsani.” Gabi Revická

Dĺžka hodiny konverzácie v maďarčine:

Cena jednej hodiny konverzácie je 13€, pri predplatení 3 hodín naraz 10€/hod, teda 30€ tri hodiny konverzácie. Zľavový kód na 3 hodiny je KVMAD, ktorý zadajte vo formulári, a v položkách a cenách zadajte 3 hodiny.

Comments are closed.