O mne

Vyrastala som, aj bývam na juhu Slovenska, kde väčšina ľudí ešte rozpráva po maďarsky. Moji rodičia, starí rodičia a aj ďalší moji predkovia sa doma rozprávali iba po maďarsky, takže mojim materinským jazykom je maďarčina. 

Slovenčinu som sa začala učiť v 1. ročníku na základnej škole a naučila som sa ju až natoľko, že som úspešne absolvovala univerzitu v slovenskom jazyku, kde sme často mali knihy a skriptá napísané v češtine. Keby som neovládala slovenčinu, ťažko by som sa z nich niečo naučila.

Po skončení školy som pracovala v rodnej dedine, potom sa mi narodila dcéra, takže dlho som sa rozprávala najmä po maďarsky a slovenčinu som používala iba na úradoch.

Po rokoch som sa potom ocitla na pracoviskách, kde som používala skoro iba slovenčinu a to vlastne trvá až dodnes.

Obidva jazyky používam aktívne.

Comments are closed.